שירותי Cyber365

גלה את המומחיות שלנו

הערכות סיכוני סייבר

זהה אילו נכסים פגיעים ואז קבע את הדרך הטובה ביותר להגן על אותם נכסים

יצירה, ניהול, פריסת צוותי קרב סייבר

הכנת הגנות

writing on computer
Computers

דרישות כלליות להגנת נתונים (GDPR)

הערכות השפעה על פרטיות

נואם ראשי

הזמן את אחד ממומחי הסייבר שלנו

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

מדיניות ונהלים בנושא אבטחת סייבר

מדיניות אבטחת סייבר קובעת את סטנדרטי ההתנהגות של הצוות שלך, ובכך מבטלת חלק מהפגיעות שלך

דרישות כלליות להגנת נתונים (GDPR)

הערכות השפעה על פרטיות

Business Partners at Work