סדנאות מקוונות, ועידות וידאו והדרכה פנים אל פנים

הדרכת אבטחת סייבר

הכשרת אבטחת סייבר מכוונת הן למגזר המסחרי והן למגזר הממשלתי, הן לצוות הלא טכני והן לטכני.

אימון אחר

סייבר 365 הוא חלק מצוות מומחים לנושא ויכול להציע מגוון קורסי הכשרה אחרים ממומחים אחרים שלנו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הכשרה וחינוך

אימון להערכת סיכוני סייבר

Cyber Risk Assessment.jpg

יצירת צוות קרב סייבר

(צוות תגובת אירועי אבטחת מחשבים)

Agency-1200x1200-layout2153-1faq8e8 (1).

פריסת צוות קרב סייבר

(ניהול אירועים)

אבטחת סייבר
מודעות

Cyber awareness Training.jpg

ניהול צוות קרב סייבר

(צוות תגובת אירועי אבטחת מחשבים)

Agency-1200x1200-layout1659-1faq69d (1).

אימון אחר

Agency-1200x1200-layout511-1faq8er (2).j
Agency-1200x1200-layout2071-1faq693.jpg